PolarStar: Fusion Engine

Преди 5-6 години Fusion Engine-ът (FE) на PolarStar направи възможна революцията в системите със сгъстен въздух.

Думите, характеризиращи FE, са: качество, перфектна инженерна мисъл и почти съвършено изпълнение.

Като започнете от избора на материали, минете през дизайна и как е помислено за всичко, което потребителят би оценил и би искал от такъв продукт, няма да намерите от какво да сте недоволни. Всъщност, енджинът има само две слабости, но за това в края на текста.

FE е първият масов НРА продукт, развил концепцията за прецизно електронно управление на стрелковия цикъл. Продължителността на всяка от фазите на цикъла може да бъде променена от потребителя през контролера, позволявайки енджинът да работи с нужната прецизност в реплики от различен клас, в различни атмосферни условия и с различни като тежест топчета. Този пълен контрол върху начина на работа на енджина прехвърля отговорността за перфектната стрелба в ръцете на играча, който трябва да отдели нужното време за да конфигурира по правилния начин настройките. Да, може да играете с консервативните заводски настройки, но няма да извадите максималната производителност от енджина и репликата ви няма да стреля оптимално и/или икономично.

FE е единственият НРА енджин на пазара, който може да работи както в режим на “open bolt”, така и на “closed bolt”. Това позволява да го ползвате максимално ефективно в различни роли – в щурмова карабина, в картечница или в DMR реплика.

FE е и с постоянно издаден напред нозъл при покой и е направил херметичен контакт с устните на гумата преди попет клапанът да отвори и пусне въздух за изстрелване на топчето. Това го прави по-независим и непретенциозен към качеството и дизайна на хопъп гумите. При повечето едносоленоидни енджини въздухът се пуска в крайната фаза на движение на нозъла към хопъпа - момент, към който не винаги има пълен херметичен контакт на нозъла с хопъп гумата.

Цена

Към момента, FE може да бъде закупен от Европа на цена от около 1 000 лева.

Начин на работа


Следващите редове описват фабричният open bolt стрелкови цикъл на FE, имитиращ работата на AEG.

В спокойно състояние нозълът на FE 103 е докрай издаден напред, правейки плътен контакт с устните на хопъп гумата и пречейки на топчетата от пълнителя да се подкачват.


При натискане на спусъка контролерът подава сигнал към соленоида 111, който пренасочва въздух под налягане през отвор 201 и придвижва нозъла 103 назад, компресирайки неговата пружина 108. Въздухът зад нозъла се изпуска навън през вентилиращите отвори 202. При изтеглен докрай в задно положение нозъл топчето 401 се качва пред него. Времето, за което нозълът да стои в задно положение, се управлява от настройка dn в контролера. Детайлно описание на самите настройки е дадено по-надолу в текста.

След изтичане на милисекундите, зададени в dn, соленоидът 111 прекъсва подаването на въздух към челото на нозъла 103 и разгъващата му се пружина 108 го връща в предно положение, зареждайки топчето в хопъп камерата. Настройка dr в контролера определя колко милисекунди нозълът да изчака в предно положение преди да бъде отворен попет клапанът и да бъде пуснат въздух за изстрел.

След изтичане на времето, зададено в dr, контролерът подава сигнал към соленоид 115. Соленоидът пренасочва въздух под налягане към отвор 203, придвижвайки тялото на попета 104 заедно с базата му 106 в задно положение. Движението назад компресира неговата пружина 109 и избутва въздуха между тялото 104 и шапката 105 на попета през вентилиращия отвор 204. Базата 106 вече е отворена и не прави херметичен контакт с уплътнението 307 на шапката 105, позволявайки на сгъстения въздух в акумулиращата камера 205 да премине през радиалните отвори 219 в тялото на попета и от там през нозъла 103 да изстреля топчето 401. Акумулиращата камера 205 е директно свързана с въздуха в маркуча от регулатора и осигурява обем въздух многократно превишаващ нуждата за безпроблемна работа на енджина. Настройка dP в контролера определя колко милисекунди да бъде подаван сигнал към соленоида, който да държи попета в това отворено положение. След прекъсване на сигнала налягането пред тялото на попета 104 се премахва чрез изпускане на въздуха към соленоида през прозрачните маркучета под енджина и пружина 109 се разгъва, връщайки тялото на попета обратно в затворено положение. С това завършва стрелковият цикъл.

Инсталация

При инсталацията на FE в реплики с версия 2 или 3 гиърбокс спокойно може да извадите AEG гиърбокса и да го оставите непокътнат. Така по всяко време може бързо да върнете репликата в AEG режим. В редки случаи може да се наложи да ползвате част от гиърбокса (например, селектор плейта на FAL), но това са изключения.

FE е замислен като drop-in kit и в повечето стандартни реплики, за които има произведен енджин, той се монтира без проблеми. Като референтни тела при дизайна на FE PolarStar са ползвали репликите на VFC. Но репликата на всеки производител, който се придържа към ТМ стандарта, би била безпроблемен приемник за FE. Инсталациите в цевни кутии на Madbull, G&P, Cyma стават гладко и без нужда от необратими модификации в тялото на репликата.

С изключение на М4 репликите, които могат да ползват plate connect или да махнат винта за регулация на мотора, при всички останали ще трябва да пробиете отвор, през който да изведете маркуча на енджина.

Настройки

Настройките в контролера и начинът, по който от PolarStar са решили да предоставят свобода и пълен контрол върху енджина в ръцете на потребителите са това, което отличава FE от конкуренцията. Контролерът има четири основни настройки, като последователността им на действие е еднаква в режим на “open bolt” или “closed bolt”. Разликата е само от къде започва стрелковият цикъл.

 • В режим “open bolt” (настройка cbof) цикълът е: dn, dr, dP, rF.
 • В режим “closed bolt” (настройка cbon) цикълът е: dP, rF, dn, dr.

Значението на самите настройки е:

 • dn – определя колко милисекунди нозълът да стои в изтеглено назад положение; чрез тази настройка може да подкарате всеки бавно подаващ пълнител, но при по-високи стойности ще се стигне до дабъл фийд; тази настройка зависи от входното налягане – нозълът трябва да преодолее съпротивлението на пружината, държаща го в предно положение и при по-ниско налягане е нужно повече време, за да се компенсира по-бавното движение назад на нозъла; в общи линии, трябва ви тази настройка, при която нямате празни изстрели или дабъл фийд;
 • dr – определя колко милисекунди след пускането на нозъла да се придвижи от крайно задно положение напред да се отвори попет клапанът и да пусне въздух за изстрелване на топчето; ако осигурите достатъчно време на топчето да се стабилизира в хопъпа преди да бъде изстреляно ще постигнете по-прецизна стрелба; това време нараства с увеличаване на тежестта на топчетата и/или съпротивлението на хопъп гумата при преминаване на топчетата през нейните устни, както и с намаляване на входното налягане; ако времето е недостатъчно, попет клапанът ще отвори и пусне въздух към цевта преди нозълът да е направил добър херметичен контакт с устните на гумата, което ще доведе до загуба на компресия, ниска и непостоянна скорост и лоша стрелба;
 • dP – определя колко време попет клапанът да стои отворен и да пуска въздух към хопъпа; тази настройка е ключова за добрата групираност и пестеливо ползване на въздуха; ако настройката е много ниска, то енджинът няма да изстреля топче; ако е много висока, енджинът ще пуска въздух и след като топчето е вече изстреляно, което ще е ненужен разход; общовалидният принцип е, че се пуска въздух точно докато топчето напусне цевта; това се определя лесно с хронограф – при настроено входно налягане за скоростта, с която ще играете, започвате да намалявате стойността на dP до момента, в който скоростта на изстрелите започне да пада;
 • rF – определя милисекундите пауза между края на стрелковия цикъл и началото на следващия; един вид, обикновен контрол върху скорострелността;

В контролера има настройка, с която може да смените режима на стрелба на позициите “single” и “auto” на селектора. Отделно, може да настроите всяка от позициите да стреля на единична, на бърст от 2 до 9 изстрела, или на пълна автоматична стрелба.

FE с лекота постига завидна консистентност дори в стоков вариант (черен попет + син нозъл). За това спомага удачно избраният соленоид на МАС, 33 серия:

В серия от 40 изстрела дава отклонение от +/- 0.2 м/сек:

Подравняване

Съосието между равнината на движение на нозъла и равнината на цевта и хопъпа е критично важно за добрата херметизация, перфектната консистентност и правите и прецизни изстрели. При FE е по-лесно да се коригира подравняването, в сравнение с класическите АЕГ реплики, заради разделянето на енджина на горна и долна част. За разлика от АЕГ платформите със сплит гиърбокс дизайн тук нямате ограничаващият момент с нужния прецизен контакт на зъбни колела с бутало, който да не позволява достатъчна свобода за местене на цилиндърната част с цел корекция на съосието. В интерес на истината, не бива да очакваме от която и да е заводска реплика да има проблеми със съосието. Но за енджин, предвиден да бъде съвместим с широк набор цевни кутии в бизнес, където стандартите са пожелателни, определено е плюс да може с лекота да се постигне нужното съосие.

С помощта на шимове в задната част или под нозъла можете съответно да свалите или повдигнете нозъла спрямо хопъпа:

Fusion%20Engine%20Alignment

С два стопорни винта коригирате положението на енджина в ляво или в дясно спрямо хопъпа:

Обслужване

Поддръжката на FE се състои основно в смазване със силиконова грес на О-пръстените около движещите се части на всеки 25-30 хил. изстрела. Това е.

Fusion%20Engine%20Lubrication

Дори да пропуснете да го смажете, няма проблем. Енджинът е тестван с непрекъсната автоматична стрелба над 6 часа при 45 изстрела/сек (близо 1 млн. изстрела!) и не е показал следи от износване. Тактилният микропревключвател за стрелба също показва завидна устойчивост.

В редки случаи може да се наложи отваряне на соленоидите и продухване на мръсотията, попаднала в тях, но ако не въргаляте разкачените маркучи в прахоляка няма от какво да се притеснявате.

Ъпгрейди

Какво може да ъпгрейднете по енджина:

 • Най-полезният ъпгрейд е смяната на стандартния банджо фитинг под попет клапана с QEV (Quick Exhaust Valve) или т.нар. Lightning Banjo. С това банджо попет клапанът се затваря по-бързо, след като му е подаден сигнал, което води до пестене на въздух. Само от тази смяна ще увеличите броя на изстрелите, които правите от една бутилка, с поне 30%. И това без да забележите негативен ефект върху производителността на енджина или върху качеството на стрелба. Недостатък е, че този фитинг става безпроблемно само за V2 енджините. За останалите версии е нужна модификация, за да може да се инсталира.
 • Нозъл. PolarStar предлагат различни по вътрешен диаметър (и съответно, дебит) нозъли, с които най-лесно може да регулирате работния диапазон от скорости на енджина. Соленоидите са предвидени да работят надеждно с входно налягане между 5.5 и 8 бара (80 - 120 PSI). При едно и също входно налягане със “син” нозъл ще извадите скорост от 120 м/сек с 0,2 гр. топче, а с “червен” нозъл - 165 м/сек. Ако искате да имате тиха реплика, целта ви ще е да стигнете желаната дулна скорост с най-ниското входно налягане, с което енджинът работи безупречно. Два нозъла са един от вариантите да ползвате една и съща реплика както за CQB терен, така и за игра на открито. Смяната на нозъла става за десетина минути в полеви условия (стига да имате нужните инструменти). По-бърз и удобен начин е само врътването на кранчето и регулирането на входното налягане: с 6 бара сте на CQB скорост, с 8 - на скорост за в гората.
 • Попет клапан. Стандартният попет е с по-широки отвори за преминаване на въздух и, съответно, с по-висок дебит:

  С цел постигане на по-икономичен разход на въздух може да преминете на попет с по-тесни отвори, т.нар. “low flow poppet valves” - “червен”, “лилав” или “жълт”, изброени от тези с по-висок към тези с по-нисък дебит. За да запазите същата скорост, като със заводския попет, задължително сменяте нозъла с такъв с по-широк вътрешен диаметър. Постигната икономия ще е по-осезаема, ако предпочитате да играете основно на автоматична стрелба.
 • Широка линия от енджина към маркуча на регулатора. Заводски, FE идва с твърд пластмасов маркуч с 6 мм външен диаметър, към който трябва да се закачи Фостър NPT бърза връзка с push-to-connect механизъм. Макар и издръжлив, подаващият се от ръкохватката маркуч не е защитен от прищипване или прекъсване, затова е желателно да бъде сменен с по-широк, здрав и подсилен с PVC оплетка маркуч. Друг вариант е да използвате NPT фитинг, монтиран на дъното на ръкохватката, но не всяка реплика предоставя такава възможност.

Резервни части

Каквото и да се случи с енджина може да си поръчате съответните резервни части (пружини, болтчета, О-пръстени, платки, кабели) от някой от дилърите на PolarStar. О-пръстените и болтчетата, например, са стандартни и може да ги намерите и тук.

Размери на О-пръстените:

 • 2 х 011-70 (Center Cylinder, Poppet Seat); Вътрешен диаметър: 7.65±0.13 мм / Дебелина: 1.78±0.08 мм
 • 1 х 011-90 (Poppet Base) Твърдост по Шор: 90A; Вътрешен диаметър: 7.65±0.13 мм / Дебелина: 1.78±0.08 мм
 • 1 х 013-70 (Front Cylinder); Вътрешен диаметър: 10.82±0.13 мм / Дебелина: 1.78±0.08 мм
 • 1 х 014-70 (Air Nozzle Exterior); Вътрешен диаметър: 12.42±0.13 мм / Дебелина: 1.78±0.08 мм
 • 1 х 015-70 (Outside of Poppet Sail); Вътрешен диаметър: 14.00±0.18 мм / Дебелина: 1.78±0.08 мм
 • 1 х M2x19 (Holds Poppet Seat in Center Cylinder), Материал: Viton, Твърдост по Шор: 75A; Вътрешен диаметър: 19.5 мм / Дебелина: 2.0 мм
 • 1 х M1.5x7 (Air Nozzle Interior), Материал: Viton, Твърдост по Шор: 75A; Вътрешен диаметър: 7.0 мм / Дебелина: 1.5 мм
 • 4 х M1x2.5 (Manifold & Rear Cylinder), Материал: Viton, Твърдост по Шор: 75A; Вътрешен диаметър: 2.5 мм / Дебелина: 1.0 мм

Слабости

 • Основната слабост на FE е в кабела за данни, свързващ спусъчната платка с контролера. Куплунгът на кабела е деликатен и е податлив на прекъсване. Не е необичайно някое от петте кабелчета да се разкачи и да ви остави със замлъкнала реплика. Временно решение е да се укрепят кабелчетата около куплунга с разтопен силикон, със сугру или с термосвиваем шлаух. Но най-добрата превенция си остава внимателното боравене при разкачване на контролера и при вадене или прибиране на контролера.
 • Заради наличието на дисплей контролерът може да източи до смърт закачена към него 250 мАч-ова батерийка за малко повече от денонощие. Затова е силно препоръчително след игра да се разкачва батерията.
3 Likes