Предложение за два нови раздела

Здравейте, предлагам да се отворят два нови раздела: 1-Тактика , 2-Ориентиране и топография. Мисля че ще са от полза за отборната игра.

4 Likes

Подкрепям :slight_smile:

Добро предложение. Скоро ще ги пуснем.