Joule Creep / Джаул крийп

Идеята на следващите редове е да се внесе яснота по темата “джаул крийп (joule creep) ефект” - основната причина за промените в правилата, касаещи замерването на НРА репликите.

Какво е джаул крийп?

В еърсофта този ефект обобщава всички случаи, в които

реплика, замерена преди начало на игра с референтна тежест на топчета (при нас - 0.20 гр.), по време на играта показва по-висока дулна енергия с топчетата, с които еърсофтърът играе.

Този ефект е присъщ на всяка реплика, чиито цилиндър е със съществено по-голям обем от обема на цевта. Или съотношение, познато като overvolume. Такива са случаите на повечето болтови снайпери, DMR реплики, GBB реплики и НРА платформи. В редки случаи има и AEG реплики (напр. с bore-up цилиндри и по-къси цеви), които постигат подобен ефект.

При равни други условия, джаул крийп ефектът се обяснява с това, че:

 • по-тежките топчета изминават разстоянието по дължината на цевта по-бавно от по-леките топчета, респ. имат повече време за ускорение;
 • топчето може да бъде ускорявано максимум до момента на напускането на цевта;
 • по-тежките топчета получават по-голяма кинетична енергия от ускорението.

По-голямото налягане, което води до по-голямо ускорение, се получава от:

 • по-големия обем въздух и неговото по-силно компресиране в цилиндъра при AEG или болтовите реплики, или
 • от по-високото налягане от регулатора при НРА платформите.

Защо е важно да разбираме джаул крийп ефекта?

Въпреки, че джаул крийпът се регистрира от хронографа по време на замерването, неговото значение от гледна точка на правилата е основно в реалните игрови ситуации.

Два са важните аспекта:

 • прескачане на действащите минимални дистанции (това е обяснено по-надолу в текста), и
 • неспортсменското конкурентно предимство, което този ефект дава на играча с проявилата го реплика.

Конкурентно предимство?!.. Ооооо…

Да, точно така. По-тежкото топче, изстреляно от реплика с джаул крийп, сравнено със същото като тежест топче, изстреляно от реплика без джаул крийп ефект, ще:

 • запази по-дълго време в полет своята енергия;
 • прелети по-голямо разстояние, макар и пренебрежимо по-бавно;
 • удари противника с по-голяма сила.

Пример:

 • Играч 1 е с AEG щурмова реплика, замерена със 132 м/сек (1,74 джаула) с 0.20-ки. Играч 1 използва в игра 0.30-ки, с които дулната енергия е приблизително същата, като с 0.20-ки - т.е., няма джаул крийп.

 • Играч 2 е с НРА щурмова реплика, замерена със 126 м/сек (1,6 джаула) с 0.20-ки. Играч 2, обаче, играе с 0.36-ци, с които дулната му енергия вече е 1,89 джаула или с почти 0.3 джаула (19%) по-голяма само заради това, че играе с по-тежки топчета, които неговата реплика може да изстрелва по-ефективно.

 • Двамата играчи се срещат в престрелка на 10 метра един от друг - минималната дистанция за техния клас реплики. Уцелват се едновременно. 0.30-цата на Играч 1 удря Играч 2 с ~ 1 джаул. 0.36-цата на Играч 2 удря Играч 1 с ~ 1.3 джаула.

Защо това е проблем?

От гледна точка на сегашните правила има два класа реплики, които могат да се възползват осезаемо от джаул крийпа - DMR и болтови снайпери. Замерването с 0.20-ки и липсата на ограничение за максималната тежест на топчетата, с които се играе, са предпоставка за джаул крийп, стигащ от 10-15% до над 50% по-висока дулна енергия с по-тежки топчета при реплики с перфектна компресия. В момента ограничението е 160 м/сек с 0.20-ки (2.6 джаула) за DMR и 200 м/сек с 0.20-ки (4 джаула) за болтови снайпери. Болтов снайпер, замерен с 200 м/сек с 0.20-ки може да извади изстрел с ~ 6 джаула с 0.45-ци. Ако DMR сложи 0,40-ки, то може да стигне без проблем 3.5 джаула.

Да, де, ама… защо това е проблем?

Ами защото, с леки вариации, по света и у нас минималните дистанции за стрелба са съобразени с правилото “до 1 джаул при попадение” (защо, може да прочетете в линковете под текста). Сиреч, в момента на удар в тялото на играч, топчето трябва да има енергия не повече от 1 джаул. С колкото по-голяма начална скорост стреляш в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, с толкова по-голяма минимална дистанция ще играеш. При снайпер, стрелящ с 6 джаула, за да падне енергията на тежкото топче при удар до 1 джаул му трябват вече не 40 метра, а 60+ метра. Същото, но в по-малка степен важи и за DMR-ите. Отделен въпрос е как преценявате във всеки един момент дали сте под или над тази дистанция.

Как може да се регулира това?

През последните месеци дискусията в организацията ни оформи консенсус около следните вече направени промени в Правилата:

 • Замерване на НРА, GBB и снайперовите реплики с топчетата, с които играчът ще играе;
 • Маркиране на репликите със стикери за позволената минимална дистанция според замерените джаули (засега се практикува само за големи игри);
 • Определяне на минималните дистанции за стрелба според джаулите, а не според класа на репликата; съществуващите ограничения в скоростите за различните класове реплики ще останат непроменени - към тях просто ще се добави еквивалентната стойност на дулната енергия при замерване с 0.20-ки, която вече ще е лимит за всяка по-голяма тежест топчета, с които ще се играе.

Идеята на тези промени е да се въведат компромисни превантивни мерки, чрез които:

 • да се гарантира безопасността на играчите (това винаги е на първо място!);
 • да се елиминират предпоставките за неспортсменско предимство;
 • да се запази съответствието на скоростите с правилата на големите европейски игри;
 • да не се принуждават голямата част от играчите да правят промени по репликите си;
 • да не се усложняват замерването и контрола върху скоростите.

Всички искаме да се забавляваме по време на игра и искрено се надяваме играчите да запазят коректно отношение към Правилата и да няма опити за измама по време на замерването, след приемането на промените.
https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/412457

8 Likes