Asar 15 Ascu

Ascu -то на ASAR -репликите еднакво ли е с ascu-тата които се продават на пазара готови за салагане в V.2 Гиърбокс?

Еднакво е, ако говорим за ASCU gen.5 ver.2.

На действие да, но ако питаш физически дали се побира в шела версия 2, няма даани за това.

Разговарях с Хорнета, не става да вземеш физически ASCU от ASAR 15 и да го монтираш на обикновен шел версия 2, но като диаграма и характеристики е един и същ. Чечата е прав! :slight_smile:

1 Like